Det er ikke rat at arbejde i et dårligt indeklima. Man bliver mindre produktiv, hvis man ikke er godt tilpas, det siger sig selv. I produktionslokaler, hvor der arbejdes med maskiner, udtørres luften ofte på grund af den varme, maskinerne udleder. Det giver et varmt og tørt indeklima, som ikke er optimalt for de medarbejdere, der skal arbejde i lokalerne. Der er risiko for statisk elektricitet og indtørrede slimhinder. Men der kan heldigvis gøres noget ved det.

Hvis man opsætter et befugtningsanlæg, der kører med adiabatiske processer, så kan man faktisk slå to fluer med et smæk. Ved at blæser forstøvet vand ud i lokalet, kan man forøge luftfugtigheden, og samtidigt sænke temperaturen. Det er ikke helt enkelt at forklare, men det hele bunder i termodynamikkens første lov, der siger, at energien ikke forsvinder ud af et lukket system. Den flytter sig bare andre steder hen. Vanddampene både afkøler og befugter luften i lokalet.

Forstøvet vand, fordamper i varmen

Når det forstøvede vand kommer ud i den varme luft i lokalet, vil varmen få det til at fordampe. Den energi, der bruges på dette, får temperaturen til at falde. Man bruger altså en allerede eksisterende energi til at skabe processen. Det gør et befugtningsanlæg til en meget energivenlig metode til at få et bedre og mere komfortabelt indeklima. Og det er ikke kun medarbejderne, der får det bedre af et befugtningsanlæg. Produkterne vil også have godt af et bedre indeklima. Der er altså meget at vinde, hvis man bruger et befugtningsanlæg, der udnytter de adiabatiske processer.

Opsætning af befugtningsanlæg i virksomhedens lokaler

Man kan implementere et befugtningsanlæg på forskellige måder. Hvis der allerede eksisterer skakter til ventilation, så kan man opsætte anlægget her. Ellers vil man typisk opsætte anlægget direkte i det pågældende lokale. Begge metoder giver en mærkbar effekt. Når man får bedre indeklima, så vil produktionen også automatisk bliver bedre. En medarbejders fysiske velbefindende vil naturligvis påvirke vedkommendes produktionsevne. Det siger sig selv, at det er rentabelt at forbedre klimaet på en arbejdsplads, hvor lugten ikke er optimal for de ansatte medarbejdere.